Ustalania i wznowienia granic

zaznaczenie granic

Zajmujemy się ustalaniem i wznowieniem granic działek. Wszystkie czynności przeprowadzane są przez wykwalifikowanych geodetów, którzy działają w oparciu o obowiązujące prawo geodezyjne i spisują odpowiedni protokół w celu udokumentowania całego procesu. Gwarantujemy atrakcyjne warunki współpracy.

 

Jak przebiega procedura ustalania granic działek?

Ustalaniem granic działek zajmuje się geodeta z odpowiednimi uprawnieniami. Pierwszym etapem całej procedury jest zgłoszenie pracy do Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Następnie, w oparciu o pomiar uzupełniający na działce i otrzymaną dokumentację przeprowadza się analizę zebranych informacji, która z kolei stanowi podstawę do zaprojektowania granicy.

O wszelkich planowanych czynnościach geodeta musi poinformować właścicieli, osoby władające i użytkowników działek poprzez wysłanie zawiadomienia ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Następnie zainteresowane strony spotykają się na działce w celu ustalenia przebiegu jej granic. Geodeta wskazuje proponowane położenie punktów granicznych, bazując na zgromadzonych dokumentach i przeprowadzonym wcześniej wywiadzie terenowym.

Kolejny etap stanowi sporządzenie odpowiedniej dokumentacji geodezyjnej, która przekazywana jest do Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. W placówce tej inspektorzy weryfikują dokumenty pod kątem ich rzetelności oraz zgodności z obowiązującymi przepisami prawa.