Badania ksiąg wieczystych

segregatory

Zajmujemy się badaniem ksiąg wieczystych w przypadku występowania niezgodności. Gwarantujemy indywidualne podejście i profesjonalizm.

Aby zgłosić badanie ksiąg wieczystych, należy dostarczyć następujące dane:

  • obręb i numer ewidencyjny działki
  • numer księgi wieczystej

 

Czym są księgi wieczyste i jakie zawierają informacje?

Księgi wieczyste stanowią dokument zawierający wszelkie informacje odnośnie stanu prawnego nieruchomości.

Składają się one z 4 działów.

Dział I: Informacje o nieruchomości: adres, powierzchnia, liczba kondygnacji

Dział II: Informacje o właścicielu lub użytkowniku nieruchomości i sposobie, w jaki nabyta została nieruchomość

Dział III: Informacje o prawach i roszczeniach związanych z daną nieruchomością

Dział IV: Informacje o hipotekach

Księgi wieczyste mają na celu zagwarantowanie właścicielowi możliwości zgodnego z prawem dysponowania swoją własnością. Bez nich nie jest możliwa sprzedaż działki lub domu ani założenie hipoteki.

Księgi wieczyste w Polsce prowadzone są przez sądy rejonowe.