Mapy do celów
projektowych i prawnych

mapy do celów projektowych

Sporządzamy mapy do celów projektowych i prawnych. Działamy w sposób zgodny z obowiązującym prawem geodezyjnym i kartograficznym. Chętnie wyjaśnimy wszelkie wątpliwości.

  • Mapy projektowe

Mapy projektowe są niezbędnym dokumentem przy projektowaniu obiektów, które wymagają uzyskania pozwolenia na budowę. Są one sporządzane przez wykwalifikowanych geodetów, którzy w oparciu o wizję lokalną i przeprowadzone pomiary nanoszą stan zagospodarowania danej działki. Mapa projektowa musi uwzględniać takie elementy, jak: zieleń wysoka, ukształtowanie terenu, sieć zbrojeń oraz osie dróg i linie zabudowy.

Mapy projektowe sporządzamy w formie cyfrowej lub analogowej. Możemy podjąć się zarówno przygotowania opracowań na potrzeby budowy domu, jak i wykonania bardziej złożonych map niezbędnych przy realizacji takich inwestycji, jak budowa dróg i sieci.

  • Mapy do celów prawnych

Mapy do celów prawnych sporządzane są na potrzeby postępowań sądowych dotyczących na przykład rozbieżności pomiędzy stanem prawnym nieruchomości a stanem zapisanym w ewidencji budynków i gruntów. Zawierają one informacje o granicach nieruchomości, a także dane z ksiąg wieczystych i ewidencji gruntów.

Opracowujemy następujące rodzaje map prawnych:

  • mapy do celów typowo sądowych (np. mapy pozwalające na zniesienie współwłasności)
  • mapy na potrzeby podziału nieruchomości
  • mapy scalania