Tyczenie budynków, sieci i zagospodarowanie terenu

projekt budynku

Tyczenie budynków i sieci jest jedną z podstawowych czynności, jakie wykonują geodeci. Prace w tym zakresie przeprowadza się po uzyskaniu pozwolenia na budowę lub po zgłoszeniu prac budowlanych do właściwego wydziału budownictwa. Wymagają one wcześniejszego przygotowania projektu zagospodarowania terenu lub działki.

Tyczenie budynków i sieci polega na wskazaniu punktów o założonym położeniu (m.in. osi głównych budynków oraz osi ścian) i dokonaniu ich trwałej lub tymczasowej stabilizacji za pomocą ław fundamentowych, gwoździ wbitych w beton lub palików. Aby przeprowadzić tyczenie budynku, geodeta musi dysponować projektem zagospodarowania terenu oraz rzutem fundamentów. Wytyczenie budynku zostaje udokumentowane wpisem do dziennika budowy, do którego dołącza się stosowny szkic. Rzetelne wykonanie wszystkich tych czynności daje gwarancję, że dana budowla zostanie usytuowana w sposób zgodny z przepisami prawa i z zachowaniem wymaganych odległości od innych obiektów i granic nieruchomości.

W razie jakichkolwiek pytań pozostajemy do dyspozycji!